Massivträelement

En av massivträteknikens konkurrensfördelar är att massivträskivor och massivträelement är lätta och smidiga att transportera och montera. Vanligast är balkar och reglar med I-format tvärsnitt. Mer ingående information om företagens produkter inom massivträelement, finns på re.

Som en av Sveriges ledande träförädlingsindustrier har Martinsons utvecklat produkter som har skapat ett ökande intresse för trä som byggnadsmaterial. Tomten är en sluttning mot norr så “ladan” är upplyft på träpelare och konstruerad av massivträelement från KLH. KLH massivträelement för offentliga byggnader. Korslimmade, bärande massivträelement för användning som både bärande och . Bostadsrätter byggs med massivträelement. Måttbeställda massivträelement tillverkas på fabrik, ungefär på samma sätt som prefabricerad betong.

Under vissa förutsättningar är. Utarbetande av produktstandard för massivträelement. Inom projektet har underlag till en produktstandard för massivträelement tagits fram.

Det nordiska projektet Byggande med massivträelement. FoU-insat- ser har genomförts vid . KLH Sverige AB marknadsför och säljer korslimmade massivträpaneler på den Nordiska marknaden. CLT-massivträelement utmärker sig genom det stora brandmotståndet. För att kunna bygga byggnader med olika funktioner och olika spännvidder har förstärkning av massivträelement med textil armering provats.

Förstärkning av massivträelement – experimentell studie. Takplåt med green-coatbeläggning. Massivträelement på gjuten grund. Utvändig panel stryks med svart slamfärg och vit linoljefärg.

Förlåt att jag lurar er att läsa detta igen. Men är det ingen som tycker nåt om detta material? Träverk är den enda lättillgängliga råvaran som dessutom är . Vi har haft förmånen att studera projektet från planskedet, via anbud och projektering till färdig byggnad . De består av en kärna av plank som dymlats ihop med träplugg och byggts på med brädor, . Här behövs större konkurrens för att få ner priser och öka utbudet. Stora prefabricerade massivträelement utgör väggar . Prototypen är ett samverkansbjälklag med massivträelement och ca mm pågjuten betong. Simuleringar har visat att ett massivträelement (2mm) har samma värmelagringsförmåga som betong med samma tjocklek.

Samtidigt har massivträ låg . Paviljongen består utav två delar. Ett transparant takstruktur över funktionsvolymer uppbyggda av massivträelement. Konstruktionens stabiliseras yt- terligare av prefabricerade massivträelement av furu.

Det är vår ambition att alla byggmaterial är lokalproducerade och består av . Limfria massivträelement hopsatta med trädymlar. Inga gipsskivor eller dylikt behöver . Prefabricerade massivträelement utgör väggar och bjälklag medan stora spännvidder klaras med limträbalkar och pelare. I Stort elementformat 95x15m möjliggör snabbt och rationellt bygge.