Korslimmat massivträ

Andra namn som används för produkten . En flerskikts massivträskiva består av två yttre skikt med inbördes parallella fiberriktningar och åtminstone ett inre skikt med fiberriktningen vinkelrätt mot dess . Skivorna har udda antal lager med lameller .

KLH Sverige AB är tillverkare av korslimmat massivträ. KL-trä (korslimmat trä) är en massiv träskiva av hyvlat granvirke som limmas ihop med vartannat skikt. Massivträ var en tidig svensk benämning på produkten.

Vi vill understryka att alla produktbenämningar avser produkter tillverkade av Martinsons Byggsystem (MB).

Bärande väggsystem av massivträ. Studien visar att teknikerna inom massivträ skiljer sig åt. Högst bedömning får korslimmat trä (CLT) när det gäller kostnad och hållfasthet.

Men snabbt går det och enkelt är det. I KORSLIMMAT MASSIVTRÄ: En jämförelse med Eurokod. Flervåningshus med bärande stomme av trä har på senare tid blivit allt mer populärt.

En ny st˚albro med brobana av korslimmat massivträ. En ny brotyp som ska vara konkurrens- kraftig när en kort byggtid är nödvändig har utvecklats. Landström, en välrenommerad arkitekt i.

Uppsatser om KORSLIMMAT MASSIVTRä. Vi tycker att massivträ är ett fantastiskt material! Det är industriellt tillverkat på fabrik med de . Fasadmaterial och takmaterial. Stora Enso planerar för en CLT-fabrik, där CLT står för korslimmat massivträ. Korslimmat trä, KL-trä, är formstabilt, lätt och starkt.

Furugolv av korslimmat massivträ på loftgångar. Exteriören domineras av värmebehandlad samt svart slamfärgsmålad träpanel. Genom att delvis glasa in balkongerna så skapar vi tysta sidor mot bostadens vistelserum. GBJ Bygg heter entreprenören som med korslimmat trä från Stora Enso. Därför kommer vi på Martinsons att fokusera på korslimmat trä under Nordbygg.

När arkitekten Bengt Winell . Timbeco har levererat ett vårdhem av massivträ (korslimmat massivträ) och byggelement av trä till Sverige. Den viktigaste skillnaden mellan .