Ek fridlyst

Fråga Kort fråga: Om man har ek på tomten kan man hugga ned den eller måste man ha tillstånd. Eken kanske rent av är fridlyst över hela Sverige. Här hittar du svar på några vanliga frågor om fridlysta arter.

Jag har en Ek som står på min tomt, mellan grannens och mitt garage. En del pratar om att ekar är fridlysta också. Vi har en för stor ek på vår villatomt.

Eken är ett av Skandinaviens största trä med stam på upp till meters höjd eller.

Det visste jag inte, att ekar är fridlysta! Men jag tycker att man spontant känner det, att det är fina träd. Jag skulle vara jätteglad om jag hade . För att fälla en fridlyst art krävs dispens från länsstyrelsen. Om en ek är mycket gammal kan den hysa så höga värden att genom att fälla går stora naturvärden . Första miljömärkta bostadshuset ville fälla fridlyst ek.

En skyddad ek skulle fällas för att göra större plats för det första Svanenmärkta . I byggboomens Stockholm offras allt fler gamla ekar för att ge plats åt. Ekar är inte fridlysta och saknar lagligt skydd mot nedhuggning.

I hela Sverige finns fler än 3fridlysta arter. I vissa fall kan fridlysningen innebära att det är förbjudet att . Under flera hundra år tillhörde alla Sveriges ekar staten och den som skadade eller högg ner en ek kunde dömas till dryga böter eller till . Ernst Andersson och Herman Petersson . Fridlyst ek föll för motorsågen. Den flerhundraåriga eken gick inte att . En av dessa hans konstiga idéer var tydligen att fälla vår berömda ek.

Det var säkert skärgårdens kraftigaste ek, fridlyst och allt och sagolikt vacker. Anmält av stiftskogvaktare Olle Karlsson Olofsber. I Sverige finns två arter av ek, Skogsek och Bergek.

Ek är ett mycket hårt och starkt material och trädet var fridlyst under stormaktstiden på grund av sin . Sedan dess var eken kungens träd och förbjuden för bönderna, men det var en rätt som blivit alltmer omstridd under. För att på lång sikt säkerställa Stockholms värdefulla ekbestånd krävs planering för skötsel och en plan för hur nyetablering av ek ska ske. På onsdag kommer en ek att flyttas från Skanstorget till Margretebergsgatan. På eken växer flera ovanliga lavarter, bland annat är den . Enligt myndigheten finns några hundra fridlysta trä främst ekar, i länet.

De har samma starka skydd som naturreservat och det krävs . Ett fantastiskt träd med stor krona och en vacker, . Eken står på Östra Dampegatan strax söder om Rockneby kyrka. Inventeringsområdet består till största delen av skogsmark, ek- och hassellund.