När vattenlåset är rent skakar du ur vattnet och sätter tillbaka det i. I de flesta nya golvbrunnar sitter det en liten behållare som samlar upp . Skruva bort bottenkåpan på vattenlåset och var beredd på att vatten kommer att rinna ut.

Drag fram tvättmaskin för åtkomst till avlopp. Notera att det är vattenutloppet vi skall arbeta med. Låt vattentilloppet sitta kvar. Ställ en hink under för att .

Hur hanterar jag mitt vattenlås? Vattenlåsets funktion är att hindra. Ibland behöver vattenlåset till handfatet rensas.

Börja med att skruva bort den ”kopp” som sitter . En del silar går att lyfta upp, medan andra sitter fastsatta med skruvar. Varje år skall vattenlås vid badkar, kök, badrum samt tvättmaskin rengöras. Notera hur vattenlåset sitter innan du lyfter upp det (vattenlåset liknar en liten hink).

Vissa vattenlås går nämligen bara att sätta tillbaka på ett sätt. Skulle vattenlåset inte vara korrekt tillbakamonterat kan avloppslukt att komma upp ur .

Pilla ut det som sitter fast om det inte ramlar ut av sig självt. Skruva loss själva vattenlåset och rengör detta. En vaskrensare består av en sugpropp av gummi som sitter på ett skaft av trä. Både vattenlås och golvbrunn måste rengöras regelbundet.

Du kommer åt vattenlåset för underhållsarbeten via en serviceöppning som sitter dold . Kolla så att vattenlåset inte är fullt. Detta beror på att vattenlåset till tvättmaskinens avlopp blir igensatt av det. Det är vattenlåset som sitter under kåpan som är nere vid golvet vi . Ta sedan bort hår och tvålrester så att det blir rent. Sitter golvbrunnen under badkaret måste du först lyfta av badkarsfronten.

Se till att det sätts ner ordentligt och att samtliga gummisidor sitter tätt. Vinkla ut låset från bottenventilen och lossa på den nedre muttern som sitter mot plaströret. Om vattnet inte rinner undan, eller om det luktar illa från vattenlåset i. I JAFO 86:an sitter vattenlåset.

Tag bort eventuellt hår, hudavlagringar med mera och spola sedan rent golvbrunnen med varmt vatten.