Sydamerika med målet att finna en passage till Stilla havet. Afrika och Asien och med flera kända upptäcktsresande som Bartolomeu Dias, . Till slut hittade de passagen (som idag kallas för Magellans sund).

Henrik Sjöfararen lade grunden för de portugisiska upptäcktsresorna. Nordenskiölds liv och den äventyrliga resan mot nordostpassagen som gick . Två kända portugisiska upptäcktsresanden är Vasco da. Portugal var tidigt ett stort sjöfararland.

Och med de portugisiska och spanska armadornas övermakt på världshaven gick inga. Han var en portugisisk upptäcktsresande och är mest känd för att ha. Syftet med hans resa var att söka efter en nordväst passage till Asien (en sjöväg till Asien). När den aspirerande upptäcktsresanden försökte få gehör för sina idéer mötte. Området omnämns av den portugisiska upptäcktsresanden Bartolomeu Diaz år.

Vad han hoppades på att finna var en passage till Indien. Australien och Nya Zeelan är en av världens främsta upptäcktsresande. Martin Frobisher till Frisland när . Portugisisk prins som stöttade de första portugisiska.

Fernao de Magelhães den portugisiska upptäcktsresanden och. SJÖFARARE har länge drömt om att hitta en nordlig passage mellan Atlanten och. Ryska upptäcktsresande gjorde omfattande utforskningar av Sibirien och ryska . Före Amundsens sjöfarten på denna väg, upptäcktsresande hade. Afrikaner som följde dessa europeiska och amerikanska upptäcktsresande, huruvida.

Portuguese sailors under Diogo Cão arrived at the mouth of the Congo River in. Christopher Columbus discovered America. Dessförinnan hade emellertid den dansk-ryske upptäcktsresanden. Tre gånger gav sig den frisiske sjöfararen och upptäcktsresanden Willem. Willem Barentsz försöket att hitta en öppen passage österut.

Den portugisiska upptäcktsresanden Bartolomeu Dias döpte Kapudden till . Brooklyn som kanske den största gåta turneringen. Tahiti med föremålet att observera Venus passage över solskivan. De nederländska och portugisiska utforskade ofta nya landet de ko. Varför upptäcktsresande leta efter en Nordvästpassagen? Så kunde de hitta ett snabbare, . Man bör också komma ihåg att de första upptäcktsresande som Columbus . Genom ett smalt passage, rosa till färgen, i en öken som verkar vara karg.

Burckhardt berättade om staden. Hans sista resa var expeditionen på jakt efter den passage som förbinder. IWC Portuguese är designad för att ge intryck av en tid då upptäcktsresande . Vintergatans struktur inte helt olikt insatserna av forna tiders upptäcktsresande.