Idag används oftast dieselolja eller tjockolja som fartygsbränsle. CachadLiknandeTill sjöfartens fördel talar att stora volymer gods kan fraktas med liten insats av energi. Men fartyg som drivs med högsvavlig tjockolja är det överlägset .

Vore det inte för att man kan bli av med massa svavelrik olja som är . De nya utsläppsreglerna kommer att påverka nästan samtliga fartyg. Majoriteten av dessa går på tjockolja med hög svavelhalt, så där kan det . De flesta tank- och lastfartyg använder tjockolja.

Det räcker inte med lågsvavlig tjockolja för att sjöfarten ska minska. Partikelutsläpp från fartyg kan ligga bakom uppskattningsvis 0för . Det är egentligen ingen tjockolja, det är snarare en kombination av gasolja och lågsvavliga komponenter från uppgraderingsanläggningen . Neste fortsätter att utveckla sin bunkerportfolio och lanserar en lågsvavlig tjockolja som troligtvis kommer att finnas på marknaden under andra . Tjockolja som läckt ut vid en bunkring av ett fartyg utanför Skagen har under natten drivit in på svenskt vatten utanför Marstrand. Denna text beskriver kortfattat vad olja är och vad som händer med olja när.

NSO-möten för olja och kemikalier med representanter från Havs- och. Kustbevakningen har fyra fartyg på plats för att försöka sanera oljan och strax efter . Det rådde ett tag fullt pådrag med räddningstjänst, polis och .

Under lördagen började danska myndigheter ta upp . Hur skulle Sverige klara sig utan olja eller oljeprodukter som bensin och diesel. Här finns även det största vattendjupet, 20–meter djupt, vilket tillåter fartyg . När LNG ersätter tjockolja som drivmedel till fartyg minskar både klimatpåverkan och övergödning av haven drastiskt. Motorer som drivs med tjockolja släpper förutom koldioxid ut stora mängder . Destillerad olja är avsevärt . Tjockolja har de senaste dagarna förts med strömmarna mot Västkusten. Men än har det inte kommit in några rapporter om att den nått land.

Oljan har nu drivit in på svenskt vatten och . Det är mycket tack vare saneringsarbetet ombord på fartygen. Sökandet efter olja med fartyg och flygplan har pågått hela torsdagen. Under mina år inom hamnen har jag bara varit med om ett fartyg . Priserna för såväl tjockolja som för gasolja med mindre än procent. Men de flesta fartyg drivs av tjockolja utan rökgasrening – tjockolja som är bland de smutsigaste bränslen som finns att tillgå.

Ett Panamaregistrerat lastfartyg gick natten till fredagen på grund utanför Langesund på Norges sydkust. Tysklandsfärjan Stena Germanica blir världens första fartyg som drivs. Fartyget läcker drivmedel och svenska .