Här hittar du utförlig information och steg för steg beskrivning med förklarande fotografier om hur man slipar med slippapper för hand på trä. Först slipade jag av bänkskivorna en gång med ganska grovt sandpapper, kornighet 120. Slipa oljat trä med sandpapper brukar inte vara så lätt eftersom.

Vilket Festool slippapper till spackel? Sedan finare och finare sandpapper då varje stegs mål efter det grova är . Vi fick tidigare slipa ner med sandpapper och oljade sedan in med linolja. Fortsätt med ännu en mellanslipning, med korn 18 och måla igen.

Gammaldags sandpapper har en beläggning av krossad flinta och anses . Den massiva bänkskivan av bästa ek hade inte underhållits de sista fem. Skivan behöver inte tas bort medan den slipas med planslip eller . Innan du börjar med oljan skall man slipa bordet lite. Förbehandling Se till att ytan som skall oljas är torr och fri från fett och smuts. Vid behov slipa lätt med finkornigt slippapper.

Har du slipat ytan, kan du alltid byta från olja till vax eller tvärtom, men ytan mås-. Ibland får man svarta märken på bänkskivan. Filmen visar hur man oljar en bänkskiva steg för steg.

Om träet blivit smutsigt kan det slipas med ett fint sandpapper, ett. Det är stavlimmad ek av budgetsort f. Jag hade nog putasat bort det värsta med fint sandpapper och sen blekt. Jag har oljat in min bänkskiva och köksbord med Vaxolja som jag köpt hos bordtillverkaren. Så här såg vår bänkskiva utan innan målningen.

Hade jag vetat att det blir fläckar så lätt hade jag nog ej köpt just de bänkskivorna. Massiva bänkskivor ska alltid monteras så att de kan röra sig och även tas loss igen. Ställ aldrig varma grytor, stekpannor eller liknande direkt på bänkskivan. Slipa vid behov med fint sandpapper eller slipsvamp. Bänkskivan KARLBY går att slipa och har samma känsla och utseende som massivt trä,.

Innan bänkskivan monteras bör den oljas in ordentligt. Slipa först skivans yta med fint sandpapper. Bänkskiva Massiv Ek är en skiva som består av sammanlimmade ekstavar av olika läng. Skivan slipas med fint sandpapper (korntäthet 1och 180). Rugga upp bänkytorna med ett sandpapper så färgen fäster.

Vid första oljningstillfället bör bänkskivan slipas lätt med fint sandpapper.