Brytningsort: Nordöstra Skåne. Tekniska egenskaper (Technical properties). Lämplig för: Utomhusprodukter.

I Skåne mellan Vånga och Arkelstorp, finns vårt stenbrott Vånga. Vånga IVÖ – röd granit som väcker skaparlusten. Ytbearbetning Med olika ytbearbetningar får en och samma stensort olika karaktär och användningsområden. Siffran före snedstrecket är för ett ungefär det finaste och minsta materialet, efter .

Murar, kantsten, gatsten, stolpar, terrängtrappor, hällar, entrétrappor, ut- och invändig . En röd granit från Skåne, en tålig och mönstrad granit. Göteborg och Stockholm med omnejd. Vill du få tillgång till hela artikeln?

Smågatsten från Bohuslän, röd. Klassiska stenval från Bohus. Bohusggranit som går att använda till både uteplats, trädgårdsgång och som kantsten. Textytan polerad-flammad yta runt om- finhuggen.

Används som dränerande material, uppställningsytor, fylla längs fasaden.

Samlingssida för artiklar om vångagranit. Råhuggna kanter och kantslag. Attributes, Declared value, Unit, Standard. Hel platta med uttag för plantering. Text och dekor försänkt huggen.

GS- Röd Vånga granit – Texten upphöjd och polerad från finhuggen botten, kanter . Vi är ett litet företag som hjälper Dig med alla frågor rörande gravstenar. Du får råd och hjälp med utformning, val av stensort och kanske en personlig . Textplattan helpolerad med grovslipad fas. Kanter med rundad polerad profil mot framsidan. Dekor och text djup-försänkt, stil 51.

Framsidan finhuggen med råtillsatt kantslag, kanterna råarbetade, övriga ytor grovslipade. Röd vånga grå granit ,svart diabas. Framsidan polera finhugget kantslag, övriga ytor grovslipade.

BEARBETNING: GRÅMÅLAD TEXTSTIL: 65.