Minsta avstånd mellan brunn och vägg är 2mm enligt gällande branschregler. Purus Multi 3monteringsplatta. Hej, Håller på att montera golvbrunn med hjälp av purus platan 300.

Golvbrunn för inomhusavlopp med bottenutlopp. Befintliga golvbrunnar ska vid reno- vering normalt bytas ut. Hur ska en golvbrunn monteras?

Detta enligt överenskommelse mellan BKR,.

Vi hjälper dig att hitta rätt purus golvbrunn Övrigt: VVS och göra ett billigt. Medföljande mm distans monteras och . Se alltid till att kolla aktuell monteringsanvisning för det tätskikt och manschett som. I träbjälklag monteras golvbrunn så att inbördes rörelser inte kan uppstå mellan . Säker installation – rekommenderas av . Innan arbetet med montering av tätskikt påbörjas, kontrollera att förarbeten och underlag är.

Denna monteringsanvisning gäller för tätskikt på golv. Centrera brunnsmanschetten över golvbrunnen.

PURUS GOLVBRUNN – SKÄRVERKTYG. Rengør afløbets krave og affedt med fx acetone. Montering af Alfix Afløbsmanchet. Förbered golvbrunnen innan montering av WetStop MG brunnsmanschett. Var försiktig vid demontering och återmontering så att inte delarna skadas.

Tips: För bättre hygien – spola fem . Det betyder att du får det bästa från . Termostat är inhandlad av oss men skall monteras av er, se nedan. Bostiks monteringsanvisningar. Plattorna monteras med LIP Super Trope, LIP Multi eller LIP Multilätt.

Applicera den självhäftande brunns-. Med motsvarande inbyggnadsmått som äldre golvbrunnar som skall bytas ut. Som tillbehör finns monteringshjälpmedel, förhöjningsringar och . Se övriga brunnsanslutningar sid 13.

Brunnsmanschetten skärs upp med . Vid byte av en golvbrunn efter relining, flyttar ett avloppsrör som är relinat. I de fall montering sker med invändig gumminippel skall relining utföras. För extra säkerhet monteras alla Jafos klämringar med skruv.