Denna eleganta försvarsanläggning har blivit en symbol för staden, . Portugal ligger på Iberiska halvöns västkust, och var tidigare en ledande kolonialmakt och sjöfararnation. Den grandiosa försvarsanläggningen har fått ett stort symboliskt värde för.

Belem och njuta av en äkta portugisisk fika, här står . I deras fotspår följde portugisisk och . Eftersom han inte talade annat än portugisiska, vilket jag inte talar, kunde vi inte. Vi är många besökare som riktar våra .

Ord på portugisiska: Ther-har. Det var en försvarsanläggning för Lissabon. Padrão dos Descobrimentos, monument över de portugisiska upptäckterna och . En stark turistfälla utgörs av små bitar av portugisisk azuleios, den oftast . En hyllning till de portugisiska upptäcktsfärderna med figurer på vardera.

Permanent Delegation of Portugal to UNESCO H. Mr José Filipe Mendes Moraes . För att sedan vandra vidare förbi den gamla försvarsanläggningen Torre de . Portugiserna, liksom de flesta sydeuropeer är mycket intresserade av fiske.

De portugisiska, holländska och brittiska kompanierna var redan där,. Trankebar och snart byggdes en massiv försvarsanläggning som fick . Portugisisk Arkeologi – traditioner och forskningshistorik. De vittnar om blodiga krig mellan olika stammar, portugiser, perser och turkar. De historiskt viktigaste försvarsanläggningarna har omsorgsfullt sanerats. Och jag börjar ana att klättringen upp till.

Monsanto var inledningen till ett tema med föga variation: Våra historiska byar. Spanjorernas försvarsanläggning ”Forte do Pico” finns kvar än idag. Du besöker Fort Fredrick som ursprungligen byggdes som en försvarsanläggning av portugiserna och det närliggande Koneswaram templet . Fortet så mer ut som ett sagoslott än försvarsanläggning. Ipanema med första delen på portugisiska, sista på engelska. Upplev en spännande och topphemlig försvarsanläggning från kalla . De två kanonerna på den här befästningen (det är flera stycken här) är enorma och . Det har funnits en spetälskekolloni på ön och portugiserna har fram till andra världskriget använt ön som försvarsanläggning mot havet.

Försvarsanläggningen var vacker och utsikten likaså. Här har influenserna från landets tidigaste befolkningar portugiser, afrikaner . Lima och Riket på världens tak, som också översatts till portugisiska, . Millerovos försvarsanläggningar angripas. Morisk försvarsanläggning mellan Segovia och Avila, Spanien.

Hemsö Fästning var en av Kalla krigets största försvarsanläggningar längs den norrländska kusten. Anläggningarna var topphemliga och Hemsön var under .