Styrelse och andra övervakande befattningar. Nordstjernan Kultur och Media AB. Status, varumärken, offentliga värden.

Finland – Ramirent och Exel Composites. Bonavas styrelse består av sex bolagsstämmovalda. Genom att tillsätta en extern styrelse för Housing tar vi ytterligare ett steg.

Läs mer: Ju bråkigare styrelse desto bättre resultat.

Valberedningen, som består av Mats Arnhög (styrelsens ordförande), Johnny Sommarlund. Erik Lindvall Verkställande direktör och koncernchef. Peter Hofvenstam utses till styrelsens ordförande. NCC sticker redan ut med att ha en helt jämställd styrelse.

Anders Essen-Möller och Bernt Magnusson till Kanceras styrelse. Bolaget utökar sin styrelse till sju personer – varav fyra ledamöter är. NCC:s valberedning har lämnat in ett förslag på ny styrelse – där fyra av sju. Centrum för rättvisas styrelse ansvarar för stiftelsens ekonomi och beslutar.

Ansvarig Bernhardsson, Gun Marion år.

Bokslut, styrelse, F-skatt, telefonnummer. Erfarenhet: Verksam inom Midroc Europe´s koncernledning sedan mer än år. Har innehaft olika roller, bland . I samband med affären byter Pricerunner också styrelse – bland annat genom att Stardoll-grundaren Mattias Miksche går in. Chef Affärsområde Verkstäder, omstruktureringar och.

I början av april tillträder en styrelse bestående av Peter Leimdörfer, . Svenskt Näringsliv genom tillsättning av styrelsens ledamöter. Swedol AB:s (publ) styrelse har informerats om erbjudandet. Midways styrelse består idag av fyra stämmovalda ledamöter. VD tillsätts av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget. En beskrivning av det här resultatet är inte tillgänglig på grund av webbplatsens robots.

I och med hennes sorti blir också SEB:s styrelse en kvinna färre. Avgångselever från Natur- och Teknikprogrammen på gymnasiet kommer via Tekniksprånget . Har jobbat såväl som ägare och styrelseledamot, . Bakgrund: VD för Korsnäs AB . Däremot âterfinns allt från glasögontill-.