För kassettbjälklag och samverkansbjälklag kan . Bärande väggsystem av massivträ kan vara lämpligt vid såväl kortare som längre. Nyckelord: massivträ, bjälklag och ljudisolering.

Massivträsystem innebär att bjälklag och väggar med bärande funktion består av solitt trä. Massivträ kan med fördel kom- bineras med bärande element av . Bjälklag ska fungera som en barriär mellan lägenheter samt ge skydd mot ljud och brand. Intresset för att bygga med mas- siva trästommar ökar stadigt, främst inom enplansbyggande.

KLH Sverige AB är tillverkare av korslimmat massivträ. Korslimmat massivträ består av korsvis staplade brädor som limmas ihop under högt tryck till st. Samverkansbjälklaget är ett bjälklag som är konstruerat utav betong, konstruktionsvirke och massivträ som samverkar för att utnyttja de bästa egenskaperna från . Bjälklagen har bärande stommar av trä, massivträ, masonitbalkar eller stålbalkar. Valet av stomme har stor inverkan på konstruktionens ljudisolerande . Detta är en förstudie och resultaten kommer att kunna ge en miljökonsekvensbeskrivning av de nya samverkansbjälklagen och medverka till hållbar utveckling i . Verifiering av brandmotstånd genom fullskaleprovning, massivträ. Resultat och slutsatser från provning av bjälklag.

Inte bara bjälklag och väggelement utan hela lägenheter.

Förnyelsebart: Ett av de få byggmaterial som ständigt återbildas. Ljudskydd upptas genom styva bjälklag där golvskiva och balkar samverkar samt med. Martinsons massivträ+limträ alternativ. Geologen, hyresrätter, bostadsrätter mm i . Modulsystemet består av en konstruktion som är gjord av massivträ-stomme. CLTskivorna använts till såväl väggar och tak som till bjälklag.

Murstensgrunden av Leca möter fysiska villkoren mot sandvallen, medan massivträ eller KL-trä bildar bjälklag, ytterväggar och tak. Betongelement: Tegelfasader, massiv vägg, pelare, balk, bjälklag. Prefabricerade massivträelement . Stora prefabricerade massivträelement utgör väggar och bjälklag.

Vi prefabricerar väggar, bjälklag och tak till de flesta typer av byggnader. Bland våra specialprodukter som vi är särskilt stolta över finns . Systemen är anpassade för olika . På bjälklag av massivträ eller Masonite. Användning av Masonite lättbalkar som bjälklag ger lättare genomföring av rör, .