Prototypen är ett samverkansbjälklag med massivträelement och ca mm pågjuten betong. Simuleringar har visat att ett massivträelement (2mm) har samma värmelagringsförmåga som betong med samma tjocklek. Samtidigt har massivträ låg .

Paviljongen består utav två delar. Ett transparant takstruktur över funktionsvolymer uppbyggda av massivträelement. Konstruktionens stabiliseras yt- terligare av prefabricerade massivträelement av furu. Det är vår ambition att alla byggmaterial är lokalproducerade och består av .

Limfria massivträelement hopsatta med trädymlar. Inga gipsskivor eller dylikt behöver . Prefabricerade massivträelement utgör väggar och bjälklag medan stora spännvidder klaras med limträbalkar och pelare. I Stort elementformat 95x15m möjliggör snabbt och rationellt bygge.

Stommen består av deras massivträelement CLT som även exponeras invändigt på väggarna. På fasaden sitter delvis StoraEnsos värmebehandlade träpanel . Vi skapar en arkitektur som förstärker stadens rum och ett . Till skillnad från en trästomme kräver projektering av anslutningar för massivträelement vissa speciallösningar och specialfästmedel som behövde särskild . Dessutom väger de mindre än andra prefabelement, .

Den massiva trästommen uttrycks exteriört genom de . Vi säljer ett utställningshus från LEVA Husfabrik. Husstomme av massivträelement. Slamfärgsmålade ytterväggar av massivträelement med fönster av laserad ek och sedumtak är de material vi valt att arbeta med.

Beställare: Privat Färdigställt: . Martinsons och är byggt till stor del med passivhusteknik. I rapporten Framtidens trähus – energieffektiva med god . Provning och utvärdering av massivträelement, 5- och 7- skiktsskivor. Detta utförande kräver dock bostadssprinkler.

Invändigt består väggar av laserade massivträelement tillsammans med kaklade ytor. Projektet har möjliggjorts genom att Konsumentförening Stockholms . Massivträ-element är mycket lämpligt för t. Elementen ligger hori- sontellt som det öländska . På insidan är träelementen av hyvlad gran . Stensatt gårdsgata och gemensam parkyta med sparade uppvuxna träd. Anders Steinsvik Nygård för hans handledning angående massivträelement. Fyra husvolymer kring en innergård.

Roasjö Trä AB, massivträhus, limträhus, massivträelement, kretsloppshus, massiva trähus, massiva trädprodukter, träprodukter, mijöanpassade, trähus,. Byggande med massivträelement, koordinator: Gunnar Stone, Stonewood. Ytterväggar tilläggsisoleras med träfiberisolering och kläs med vertikal panel.