Stenvägen 5Borghamn. Kolmårdsmarmor är en av världens hårdaste marmorsorter. Detta gör den till en tätare och hårdare sten än både kalksten och marmor . Tjockleken är vanligen för bruksläggning ca mm. Bröderna Ahlgrens Marmorinredning. Borghamns Stenförädling AB är ett familjeföretag, grundat.

Ymsens vackra trapphus och våra entréer har kolmårdsmarmor som ytskikt men även. I Borghamn bryts ljusgrå och gråbrun . Vår unika gröna marmor som vi bryter norr om Bråviken . Avslutar veckan med att göra lite bänkskivor som ska levereras till kund nästa vecka. Sveriges Stenindustriförbund har utsett kolmårdsmarmor till årets. Snart är blocklagret med kolmårdsmarmor påfyllt, 06:lossa vi första lasset och under.

Sten från Borghamn har använts till många byggnadsverk. Detta är en digital publikation som presenteras genom E-MAGIN. Verksamhetsbeskrivning: Brytning samt förädling och försäljning av kalkstens- och kolmårdsmarmor. Kolmårdens Marmorhantverk Lars-Magnus Gustafsson. Brytning och förädling av kalksten och kolmårdsmarmor för byggnadsändamål.

Företag – Marmor och travertin – Sverige. Cement och Betong Institutet. Kinnekullekalksten, marmor, granit och skiffer. Fönsterbänk, Sten, renoveringar, Mätning, bänkskiva, Marmorskiva, Montering, Stenarbete,.

Speciellt kalksten och marmor är mycket känsliga för sura medel. I vår maskinpark styr vi hela .