Hitta din närmsta återförsäljare. Mängder av produkter till bra priser. Natursten och betong kompletterar varandra på ett utmärkt sätt och förstärker varandras bästa egenskaper.

Att blanda de båda materialen är ett smart sätt. En grå platta att använda vid kantavgränsning till rabatter och grusgångar. Alltså san grus, cement och vatten.

Sätt kantsten längs planteringar och rabatter så hindrar du jord och annat från att komma ut på gångarna.

Vår trädgårdskant sätts längs planteringar och rabatter för att hindra jord och annat att komma ut på gångarna. Enstaberga Cementgjuteri har ett antal olika stödmurar, kantstöd och barriärelement. Om ingen belagd yta skall byggas bakom kantstödet skall baksidan av kantstödet förses med ett utspetsat motstöd av betong eller asfalt som . Besök en utav våra lågprisbyggmarknader – Alltid äkta lågpris. Inne på respektive företags hemsida, finns mer information om kantstö betong, kantsten. Kantstö betong levereras av följande företag.

PRESTANDADEKLARATIUN KANTSTÖD av BETONG ms. Beteckning för identiflering . Olika sorters kantstöd för att hålla materialen på plats eller för att rama in ytorna.

Vi säljer kantstöd (kantsten) till alla våra plattor och markstenar. Slitlager: Val av slitlager är beroende av typgata och ÅDT. BELÄGGNING MED PLATTOR OCH MARKSTEN AV BETONG.

Hur du gör ett starkt och hållbart kantstöd till din marksten. Numera tillverkas kantsten även av betong. Granit RV100x30x10cm = 200:-lpm. VGU Tätort – Högt avfasat kantstöd. Här är ett exempel på ett högt kantstöd av betong med lutande sida.

Det är inte så svårt att gjuta egna kanter av betong. Kolla med bygghandeln vilken betongblandning som passar bäst. Krav på underlag enligt Natursten, Utemiljö kapitel 6. Felande stenmaterial debiteras med. Tillägg för radiesten, granit. VÅRA MARKSTENAR, PLATTOR OCH KANTSTÖD.

Vi har ett oslagbart brett sortiment som ständigt tillförs nya, egenutvecklade kvalitetsprodukter. Smidig kantsten, endast 16kg! Hur och varför sätter man kantsten runt en uteplats? Områden – ackrediterade metoder (totalt ca 1metoder).

Betong (färsk och hårdnad) – st. G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Kantsten sätts bredvid en yta för att ge ökad.