Vill du ha en smidigare kantsten till din trädgård eller uppfart . Notera: Pris per styck, inte per m2. Råhuggna för att bibehålla stenens naturliga yta.

Granit med goda tekniska egenskaper är ett föredömligt material som upp- fyller de. Råkilad granitkantsten har ett naturligt utseende med dess varierade och knöliga struktur som uppkommit när stenblock kilas isär. Material Grå Bohusgranit från Ävja eller Näsinge.

Lämplig för trottoarer, torg,.

Kantsten granit import RV120x3mm. Leverantör: Benders Sverige AB. Stort lager och snabba offerter.

Kanta dina rabatter och gångar med äkta granit. Vi har både svenska och importerade sorter. För den privata trädgården erbjuder vi.

Om du behöver kantsten så har du det här. Några finns med en viss radie medan vissa andra är raka. Granit kantsten används för olika ändamål, som avskiljning mot gång och cykeltrafik från vägbanor.

Betala av säkerhetsskäl aldrig in pengar på privata bank-konton! Använd Blocketpaketet eller Direktbetalning. I centrum användes fasad granitkantsten RFalternativt RV standardradier. Alla kantstenar limmas direkt på underlaget med hjälp av uppvärmd.

Våra granitkantstenar är råhuggna eller gradhuggna. Standardkrav för gatsten och kantsten av granit. Artikel: KANTSTEN GRANIT RVRY 0M.

Begagnad svensk storgatsten per styck. Råkantsten RV Granit satta. Tillägg för radiesten, granit. Source from Yantai Delta Granite Limited on . Vid användning av grävd kantsten intill icke-hårdgjorda ytor ska motstöd av asfalt eller betong alltid. Streckad linKe avser försänkt kantsten.

Granitkantstöd RVär kommunens standard för gator. Detta är en digital publikation som presenteras genom E-MAGIN. Kalksten från Malta har helt andra. Svensk kantsten RV3x1mm.

Före rivning av kantsten för återanvändning skall stenen besiktigas av beställaren. Avser KSAvser KS kantsöd av granit RV2.