Ska du installera en ny imkanal och köksfläkt bör du kontakta och rådgöra med. Ett steg närmare ökat brandskydd. Den här webbsidan är tänkt att fungera som ett hjälpmedel vid nybyggnad och ombyggnad av alla typer av lokaler som ska .

Avståndet mellan hushållsspis och fläkt regleras inte av några byggregler. Jag har tänkt att dra ett rör rakt horisontalt genom väggen för köksfläkten. Vad är det för regler som gäller ? Ventskolan isolering – Luftbutiken.

CachadRör som är anslutna till en köksfläkt (imkanal) ska isoleras EI(30mm) i hela sin längd. Detta för att förhindra spridning av ev. Eftersom Boverkets byggregler har uppdaterats med BBRhar även branschrekommendationen Imkanal. Vad gäller för fläkt och imkanal ovanför spisen?

Köksfläkt, Fläktkanalerna måste isoleras på vinden och mot vindsutrymmena. Imkanaler med tillhörande delar ska utformas med ett skydd mot spridning av. Det betyder inte att fläktarna inte behöver ses över, ansvaret ligger helt . Imkanal Kanalen från köksfläkten kallas imkanal.

Det är viktigt att man följer de regler som finns BBR för er installation,.

Det är inte längre lag på att sotaren ska rensa din köksfläkt och imkanal. Men lagen om att det måste göras finns kvar. Observera att en återcirkulerande köksfläkt med kolfilter inte utgör . Måste köksfläktsuttaget (eller vad det heter) gå genom en skorsten?

Där finns inte murstocken och att dra imkanalen från spisens nya plats till . Man får inte montera en köksfläkt som genom inbyggd motor blåser luft från köket in. Men när jag började läsa blev jag fundersam på köksfläkten. Imkanalen är ventilationskanalen som går från köksfläkten.

Kanalen ska leda bort fett och ånga som uppstår vid matlagning. Information om brandklassning av imkanal, placering av imkanal och allmän. I andra fall används vanliga köksfläktar, med separata imkanaler. Röret mellan köksfläkten och fläktkanalen är en riktig fettsamlare. Rengör röret regelbundet och undvik att den blir en brandfara.

Ni är välkomna att beställa . För småhus med enbart imkanal självdrag eller köksfläkt debiteras. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta . Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har regler för hur ofta. I nyproduktion är det inte förenligt med Boverkets byggregler att nöja sig med kolfilterfläktar.

Imkanaler är de ventilationsrör som ska leda ut os och ånga från köksfläkten och regelbunden rengöring kan minska risken för spridning vid spisbrand. Dessa allmänna råd kompletterar de regler som gäller för rengöring.