Densitet, volymmassa är (enligt ISO 31) ett mått av ett ämnes täthet, således massa per. Den högsta densitet som förekommer naturligt på jorden är osmium. OsmiumCachadLiknandeOsmium har den högsta naturliga densiteten av alla grundämnen.

Osmium är en sprö extremt hår blågrå metall. Bland annat på grund av sin stora hårdhet . Men finns det något man-made ämne som har högre densitet? Is är ju lättare än vatten, men när har vattnet sin högsta densitet?

Så är det inte för de flesta andra ämnen, de har högre och högre densitet ju kallare det blir . Dels visas de enheter som fått högst respektive lägst medelbetyg och dels mobiltopplistor för bland annat vikt, tjocklek och RAM-minne. Att vatten har sin högsta densitet vid 4° C är bara en av de cirka anomala egenskaper som tillsammans gör vatten unikt som vätska. Det är också därför det kallare vattnet är . Eftersom densiteten är så nära rent gulds, så är föremålet högst troligt gjort av rent guld. Finns det vätskor med samma densitet, eller ett fast material med samma densitet.

Rangordna följande så att de med högst densitet kommer först a ) vatten b) sten c) järn d) luft e) ekplankor f) guld. CachadFörklaringen är att rent vatten har högst densitet (täthet) vid just den temperaturen. Det har en del intessanta konsekvenser.

Ytvattnet kan inte frysa förrän hela . När forskarna centrifugerade lipoproteinerna konstaterade de att de hade olika densitet. De med högst densitet kallas numera High Density Lipoproteins, HDL, . Varmt vatten har lägre densitet än kallt vatten – vi kan säga att varmt vatten tar. Vatten är lite annorlunda än de flesta andra ämnen och har högst densitet, eller . Så fort föremål dras nedåt av jorden, faller de som har högst densitet längst ned. Om föremål som är lättare än luft verkar flyga uppåt så beror det på att den luft . Om man vill säga hur hårt hoptryckt någonting är med ett tjusigare ord kan man säga DENSITET.

Mest hoptryckt är spiken – den har högst densitet. Tabellen innehåller värden på densiteten för några vanliga ämnen. Om man blandar två vätskor med olika densitet så lägger sig den vätska som har högst densitet på botten.

I ovanstående experiment har potatisen lite högre . Våra hjärnor har faktiskt högst densitet före födseln, mellan den tredje och sjätte graviditetsmånaden. Den grå substansen beskärs kraftigt under de sista tre . Gravitationen strävar att ordna vätskor och gaser så att mediet med högst densitet ligger längst ned och med horisontella begränsningsytor mellan medier med . I vilket land är Bisjkek huvudstad? Vilken metall har högst smältpunkt? Varför har metaller så hög densitet?

Vatten har som högst densitet vid +4°C då är molekylerna som tätast. När vatten fryser och blir is, bildar molekylerna kristaller som tar mer plats, is får då lägre .