Tekniska egenskaper (Technical properties). Gnejs är en metamorf bergart. Det innebär att bergarten är bildad genom omvandling av en annan ursprunglig bergart.

Den ursprungliga bergarten kan vara . CachadLiknandeStentyp ”Granit-lika”. Lämplig för: Utomhusdetaljer. Främst består det av olika typer av bergarterna gnejs och granit men variationen.

Densiteten hos dessa bergarter ligger vid ca 2. Utspjälkningshållfasthet (Breaking load at dowel holes). Slutresultatet vid metamorfosen är ofta någon form av gnejs, vars ursprung inte alltid så lätt kan avgöras. Vid ytterligare förhöjd temperatur . Metamorfa bergarter, t ex gnejs. Hälleflinta, skiffer, gnejs, täljsten.

Kompaktdensitet – solid densitet. Mineralsammansättning-Alkalitet-. Sandsten (romber) och breccierad kristallin berggrund (kvadrater) har den lägsta densiteten.

Susceptibilitet (magnetisk) Magnetic susceptibility. Gammastrålning Gamma radiation. Ett minerals densitet kan också tas som en indikator. Jämför stenen du tror innehål-.

Tyngdkraftsfältet och bergarternas densitet. De sista kärnorna bestod av gnejs med inslag av amfibolit. Exempel på fysikaliska egenskaper är elektriskt motstånd(resistivitet), densitet, . Bohusgraniten består precis som . Graniten är ljusare och har en lägre densitet.

Med enbart benämningen densitet avses jordens skrymdensitet. Kristallint berg (exempelvis granit, gnejs, gabbro, diabas och porfyr). Linus visade zirkonkristaller från en granitisk gnejs från Jönköpingsområdet som daterats.

Kyanit är alltså högtrycksformen och den har högst densitet. Bergstekniska egenskaper hos gnejser. Grönstenarna är mörka, och deras densitet ligger högre . Bergartens densitet kan också ge en indikation på.

Porfyr, syenit, lava, basalt, gnejs, trakyt och andra liknande hårda.