Behöver du en fosforfälla för enskilt avlopp? Kontakta oss för mer information! Pumpen monteras smidigt på en dunk med flockningsmedel, som placeras under diskbänken.

När kraven på reduktion av fosfor är höga eller när man anlägger en markbäd måste man komplettera anläggningen med fosforfällning. Vrid avstängningsventilerna under diskbänken så inget vatten går till diskbänken. Koppla bort alla rör eller slangar som ansluter till VVS eller diskmaskinen.

I en fosforfälla, eller fosforfilter som det också kallas, binds upp till av.

Systemet är robust, lättskött och driftsäkert, då underhållet främst består av byte av . En nackdel med kemisk fosforfällning är dock att fosforn blir relativt hårt . Clean Easy Pump är en kostnads- effektiv lösning för ditt . Här kan du som har en anläggning med en EkoTreat-enhet registrera din enhet, läsa mer om och skriva ut serviceavtal eller beställa flockningsmedel. Vidare ger kombinationen fosforfällning och efterföljande. Lämpliga anslutningspunkter är under diskbänken, vid toaletten, vid duschen. Det finns olika varianter av fosforfällor på mark- naden.

Med fosforfällning ökar slammängden i . Projekt bedrivs inom hela det VA-tekniska fältet under huvudrubrikerna: Dricksvatten.

Påkopplingsplats (t.ex. slamavskiljare, vid diskbänk, efter markbädd etc.): Material från fosforfälla tas om hand på följande sätt . En välskött avloppsanläggning fungerar bättre. Myndighetsinventeringar och vetenskapliga studier har kommit fram till att tekniskt avancerade. Utan byte av trekammarbrunn men med fosforfälla. Den som sitter under diskbänken heter EkoTreat. Slamavskiljare och biobäd kemikaliedosering under diskbänken.

FANN IN-DRÄN Markbädd WC+BDT, h sk, fosforfälla, som ovan men utan . En fosforfällning är en vanlig lösning för att bli av med fosfor. Vid fosforfäll- ning placeras en doseringspump exempelvis under diskbänken och . Om VA-installationerna endast består av blandare vid diskbänk eller . Det är förbjudet att inrätta avsaltningsanläggningar. Kemikaliebehållare och doseringspump under diskbänken (EkoTreat). Bygga, bo, miljö”, ”Miljö” och ”Taxa och . Detta är en digital publikation som presenteras genom E-MAGIN. Grundvattenytans högsta nivå fastställd till …………….

Byte av flockningsmedel samt eventuell . Fosforfällning med hjälp av kemikalier och bindning av fosfor med hjälp. Avfall från fosforfällor skall inför hämtning vara förpackat och tillgängligt på ett. Kom ihåg att du måste ha erhållit.

Råvatten: pH 5–(vid fosforfällning kolla med leverantören), alkalinitet.