Filtermaterialet behöver bytas efter . Ansvar för bortskaffande och återvinning – bör skapa kretslopp! För att lyckas att få fånga fosforn med Polonite krävs följande.

Godkänd slamavskiljare och tät markbädd med efterföljande brunn med Polonite säck på ca 500kg. Ett fosforfilter, även kallat fosforfälla, är till för att öka reningen av fosfor. Behöver du en fosforfälla för enskilt avlopp?

I dessa fall brukar markbäddar kompletteras med fosforfälla.

Conclean erbjuder ett stort sortiment. I brunnen placeras sedan en säck med ett kalkrikt material som binder fosfor till sig. Avloppsvattenrening – fosforreduktion med fosforfilter FTK 503.

Fosforrening med hjälp av Polonite. Rekommenderad bytesintervall (månader) av Polonite. Storlek på säck anslutna till fosforfällan. Vi lanserar vår nya hemsida under våren.

Under tiden vill vi gärna att du tar del av alla våra fina nyheter. Klicka här för att komma till vår broschyr.

Slamavskiljare med fosforfälla. Kompletteras BIOROCK med fosforfälla reduceras även. P-tot, fosfor, till över. Gästrike återvinnare rekommenderar att alltid bygga fosforfällor med säck eftersom de är lätta och billiga att tömma, för dig som kund. Det jag vet är att fosforreningen bygger på en stor säck (5kg tror jag) kalk.

Brunnen innehåller en utbytbar tät säck med fosforbindande material. När pH-halten är över en viss nivå, måste du tömma fosforfällan. Enstaka slamsugning inklusive mobila toaletter och filter från fosforfälla. Med behållare avses kärl av plast, säck, latrinbehållare eller någon annan anordning för.

Avstånd mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfälla får vara. Hej någon som vet någon mindre forforfälla att placera efter markbädd där man enkelt själv kan byta materialet. Det krävs en kranbil eller liknande för att lyfta ur säcken som filtermassan ligger i. Det är därför viktigt att se till att avståndet mellan fosforfällan och väg för kranbil . Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom. Säcken väger ca 5kg och ska bytas med några . Behandling av fosforfälla 5kg. Tömningsintervall för avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla.

FOSFORTANK-PKT FANN FTK 5INKL.