För att lyckas att få fånga fosforn med kemi krävs följande. Flockmedlet reagerar med vatten och bara sekunder senare är det verkningslöst. Avloppsvattnet från huset går till en slamavskiljare.

Därifrån leds eller pumpas vattnet till en markbädd som följs av ett fosforfilter med fosforbindande material. Markbädden måste dessutom kompletteras med fosforfälla, så totalt skulle det. Installera minireningsverk på tomten, pris och kostnad för markarbetet.

Vilka lösningar för enskilt avlopp finns.

Hur ska du tänka när du ska välja avloppssystem. Har du ett utdömt avlopp är denna artikel för dig. Slamavskiljare, tät markbädd och fosforfälla.

Behöver du en fosforfälla för enskilt avlopp? Conclean erbjuder ett stort sortiment. FANN VA-teknik AB och Tranås Cementvarufabrik AB startar ett bolag som erbjuder service för fosforfällor: – Vi gör detta för att vi tycker att tekniken med . Med trekammarbrunn, tät markbäd fosforfälla (efter markbädden) samt.

Avgörande är väl om du kan dela kostnaden på ett minireningsverk . CachadLiknandeSchematisk skiss över system med markbädd och fosforfälla.

Markbädden är inte vattenfyll utan vattnet strömmar från spridarrören ner till uppsamlingsrören i . Normalt ingår en fosforfälla eller UV-enhet med Aquatronsystemet, beroende på lokala miljökrav väljer man vilken som passar bäst. Med fosforfälla erhåller man . Ett passivt system med slamavskiljare, markbädd kostar ungefär 10kronor och med fosforfälla blir det ytterligare 0kronor. Kostnad för kommunalt vatten och avlopp. Med så kallad förstärkt infiltration, med fosforfällning.

De återstående cirka 2enskilda avloppen har markbäddar som saknar fosforfälla och måste därför komplettera med sådana för att klara . Extra kostnad för slangdragning om meter utöver meter – 1kronor per meter. OK med fosforfälla (proACT+interACT+reACT). Grundavgifterna som specificeras nedan täcker fasta kostnader för. Inför tömning av fosforfälla ska fastighetsinnehavaren förbereda . IVL:s försök med fosforfällor. När fosforfällan placerades ut var diket helt torrlagt.

För min del blev det en Biorock kompletterad med fosforfälla. Det kalkfyllda täckdiket är nämligen en bra fosforfälla.