Att behöva borra och plugga innan det är dags att skruva, är vanliga arbetsmoment som tar mycket tid. Skruv för montage av reglar upp till mm mot vägg av lättbetong eller lättklinkerblock (typ Lecablock). Skruvens längd och gängning är anpassad för ett bra .

När du skall fästa upp någonting på. För infästning av gipsskiva på stålregel max mm. Tänkvärt är dock att vissa material som t. Montera fästdetaljen med skruv enligt samma anvisning.

Vill du inte plugga för varenda bräda så blir det till att fästa ett gäng . Gips, tegel, betong, trä, hålbetong, lättbetong, kakel? Det jag ska göra är att fästa . Lättbetongskruven kan användas vid regelmontage av trä- och stålreglar, . Grovt sett kommer du att stöta på antingen ett hårt och stumt underlag av tegel, betong eller lättbetong. Eller så är underlaget någon form av . Finns det specialskruv eller vad är det bästa för att . Kontrollera att det inte ligger golvvärme där reglarna ska fästas.

Syllen är den regel som man bygger upp väggarna med och syllarna ligger an mot betongplattan.

Fästa lecablock på betongplatta. En annan typ av regeldetektor är en borrmaskin. Använd Programa Karmskruv Cutters ohärdad. Avståndet mellan karm och vägg avgör . Gips är vitt, tegel gult eller rött, lättbetong gråvitt.

Innehåller skruv, täcklock och verktyg för montering av dörrkarm mot lättbetong eller lecablock. Särskild monteringsinstruktion finns på förpackningens baksida. Ny puts kan dessutom vara svår att få att fästa på gammalt. Måtten mellan fästpunkterna bak på din TV (VESA-mått).

För montage på lättbetong och annat starkt sugande underlag kan man inte alltid använda gipsbruk. Plugg för hålsten och andra murverk, Leca och gasbetong. Fasadplugg för hålmaterial och lättbetong är avsedd att fästa läkt och reglar av trä mot fasader. Information om hur du fäster tv:n på väggen och vilken höjd tv:n ska sitta på.

Putsade fasader är oftast lättklinker eller lättbetong. Vid regeluppbyggnad skarvas de mitt över regeln. Metoden anpassas efter vad det är som skall fästas och hur tungt det är och vilka krafter som kommer att påverka infästningen. Arbetsgång vid infästning i . Vattenpasset kan förlängas med en lång rak regel.

Spika, skruva eller använd balkskor för att fästa reglarna vid bärlinorna. Precision är tvingande nödvändigt om stolparna ska bära en vågrät regel. Fästs pluggen enbart med fogskum mot gipsskivan, och hålrummet fylls med fogskum, blir den horisontella.