Det finns naturligtvis olika sätt, = bra eller dåliga på detta, Du kanske borde tala om vad för bärlina du talar om, och hur du skall fästa reglarna . Oavsett vilken fasad du ska fästa bärlinan i, är det viktigt att se till att du. Nedan kan du läsa mer om vad du bör tänka . Utmed husgrunden fäster man en bärlina. Anpassa infästningen efter väggtyp. Placeringen av bärlinan anpassas så att det finns plats för golvtrall.

Martin Timell bygger altan och berättar vad som är viktigt att tänka på när det gäller reglarna. Efter att du har lagt grunden till din altan med plintar är det dags att sätta reglar, även kallat bärlinorna. Skillnad mellan bärlina och golvregel är egentligen enkelt. Att om möjligt använda färre plintar och grövre bärlinor ger oftast en lägre kostnad och mindre arbete. Altanbjälklag – bjälkar och bärlinor av konstruktionsvirke eller limträ.

Denna guide hjälper dig att bygga ditt tralldäck med rätt infästning på rätt ställe. Har du en plan husgrund kan du fästa en bärlina mot fasaden istället för att använda plintar där. Välj plintar som når ner till frostfritt djup. Vi har materialet, råden och inspirationen till ditt altanbygge!

Instruktion och inspiration till dig som vill bygga en egen altan. Bärlinorna fästs i varandra samt takstolarna med balkskor ca 1700mm ca 2000mm sista stolpen ställs på befintligt betong-grund yttervägg. Dock är vårt hus av tegel, men förhoppningsvis kan vi fästa bärlinan i själva betonggrunden, men den är då i betonghålsten. Ingen profil för plasttaket fästs i balken som är placerad rakt över. Får försöka borra hål i bärlinan först, sedan borra lite lätt genom varje.

Rullarnas ställningar är fästa vid den. Byggnaderna har betonggrund och bärande. Golvbräder fästa med smidd spik.

Koret i söder domineras av de. Konsolsträvorna är fästa med en stor spik i. Pilarna markerar de medeltida benen, reparationssyllarna och betonggrunden. Vi rekommenderar att du fäster förrådet i en betonggrund eller stenläggning.

Start making your own internet bussines today! Join our website and start learn HOW!