Diabas, ibland benämnd svart granit, är en mörk basisk magmatisk bergart. CachadLäs mer och köp granit, diabas och basalt från Stenbolaget. Graniten bryts världen över och används bland annat som byggmaterial och trädgårdssten.

Då diabas också innehåller en del järn är den relativt tung. Här hittar du fakta och artiklar om diabas och företag som håller på med det. På Sternö utanför Karlshamn bryts årligen 50ton diabas. Dessa företag är specialiserade på olika typer av krossad diabas för användning bland annat som grus på landsvägar och som dränering .

De avspeglar en händelserik geologisk historia där resultatet är en ovanligt varierad berggrund. För mer information om stensorten Diabas. Dessutom används den för mätplattor, eftersom utvidgningskoefficienten är . Här har diabasen en unik svart färg och struktur.

Exempel på gångbergarter är diabas och pegmatit. Vulkaniska bergarter (ytbergarter) bildas när magman rinner ut som ett lavaflöde på . BESL registrera nya och uppdatera koder för. I dag omnämns stenbrottet som världens största dagbrott för svart diabas, med den imponerande längden 9meter, bredd meter och djup meter.

Den används även till byggnads-och monumentsten över hela världen.

Vi har maskinist på plats som hjälper dig. Produkttypens unika identifikationskod: Granithäll Svart Diabas. Byggproduktens avsedda användning:.

Såsom beståndsdel av många kiselsyrefattiga bergarter (gabbro, diabas, basalt m. fl.) samt. De övriga skorstenarna är inte . Makadam svart diabas 8-används som ytskikt på garageuppfarter eller som gårdssingel. SBR gummi används på lekplatser som energiupptagande.

EAF-ballast är att närmiljön förbättras för boende och. På nordsidan av Tallgatan kan man se lösa block av diabas. Läs mer om bergarter och se en bild av diabas på SGU:s hemsida.

Genom att surfa vidare godkänner du att cookies används. Till exempel används zirkon flitigt för att datera (åldersbestämma) magmatiska bergarter genom att man mäter sönderfallet av uran till. Kvarts och kisel, som utvinns ur kvarts, används till t. Diabas: Gångbergart med basaltisk samman- sättning.

Svart diabas används bland annat till fasader,golv,inredningochgravvårdar. Vanliga ytbearbetningar:poleraslipa flammakrysshamrad. Diabas från Karlshamn (”Karlshamnssyenit”) 8. Används för att täta mellan dekorationssten.