Kompakt guld utmärker sig genom sin karakteristiska gula färg och starka glans. Ju högre densitet ett ämne har desto större är mängden massa per . Guld är en av de allra tyngsta metallerna. CachadLiknandeÄr bly det tyngsta som finns? Det betyder att om man till exempel skulle fylla en 2-liters . Tabellen innehåller värden på densiteten för några vanliga ämnen. Guld som skall arbetas till smycken måste legeras (blandas) . Guld väger mycket mer per volym, har högre densitet.

En liter guld väger 1kg och silver 1kg. Används som legeringstillsats med metaller som guld och osmium. Arkimedes visste att guld och silver hade olika densitet. Om man tar ett kilo guld och ett kilo bomull så väger dom lika mycket . Guld har en mycket större densitet än aluminium.

För att man ska kunna jämföra två ämnen med varandra vad gäller vikten,. Att densiteten är lägre än vätskans densitet, t. Guld flyter inte för att det större densitet än kvicksilver. En radonatom har masstalet 222. Tänk dig att du har 40g av ett radioaktivt . Guldatomer sitter mycket tätare packade än radonatomerna.

K guld och inte vet antal gram, kan man då beräkna det med. De ädelmetaller inom guldsmedsbranchen man talar om är Gul Silver och. Magnesium, 7 0 65 638.

Vilket har ämne har störst densitet: kg guld eller 0kg bomull? K ”rose gold” har högre densitet än metallerna ovan. Densitet betecknas med Grekiska symbolen ρ, (rho).