Det beror på hur brant sluttningen är, hur muren byggs upp, vilken sten du använder och så vidare. I nuläget har slänten stödmurar av knäcksten, en trappa av trä och. Att bygga stödmurar kan du göra av flera anledningar.

De är både praktiska och snygga samt skapar många möjligheter genom att jämna ut en lutande tomt. På vår tomt hade vi tidigare en cirka meter lång slänt. Om du bygger din mur för att ta upp höjdskillnader på tomten kan det vara värt att fundera igenom hur dagvattnet ska tas omhand.

Tips om hur du ska göra och vad du bör tänka på när du ska bygga en mur av sten.

Många bygger hellre en stabil mur än planterar en häck som måste ansas två . Mycket yta gick till spillo, då man inte kunde utnyttja slänten på något. I en slänt måste man ofta bygga stödmurar för att kunna anlägga rabatter. Det underlättar för växterna att få rotfäste . Den kostnadseffektivaste stödmuren är en av slipers (byggtimmer),. Har kollat på lite olika alternativ, bygga mur med stenar eller leca, sätta. Martin Timell och Bosse Rappne bygger en stödmur av timmerstockar där murens form är inspirerad av kinesiska muren.

Muren kan också öppna upp och skapa möjligheter på svårtillgängliga tomter, genom till exempel terrasseringar och planteringar som ger liv åt en slänt, samt . Branta slänter tillåter att marken utnyttjas maximalt utan att landskapets utseende påverkas nämnvärt och de är ett bra och billigt alternativ till stödmurar.

Jag skulle vilja anlägga terasser på slänten för att kunna hålla kvar jorden och utnyttja den för. Vi har byggt en mur ca hög av Keystone. Vi bygger en mur med Finjas gränslös element. Med precision skapar vi flexibla stödmurar med stor valfrihet. Det är en mur som du enkelt sätter upp själv.

Med våra populära och lättmonterade Keystone-murar förvandlar du smidigt en trist slänt till en . Här hittar du inspiration och inredningsidéer till ditt hem för slänt. Skall försöka mig på att bygga en stenmur mot en slänt. Stenen blir nån typ av låsande med klack. Kullerstensmurar, sprängstensmurar eller betongmurar, det spelar ingen roll. Det blir allt vanligare att man vill få bort slänten och större gräsmatta.

Detta kan göras snabbt och lätt . Orkar inte bygga murar av ingen typ. Svaret från fastighetsägaren blev att man visst byggt stödmuren, men att den lutar, därför är det ingen stödmur utan en slänt. De murar vi bygger idag kan vara utförda på samma sätt med staplade. Kategori Trädgårdsanläggning, plantering, trädgårdsdesign Underkategori Trädgårdsanläggning Projektets adress dahlgrens väg Kommun . För med felaktig lutning får muren .