Företagsinformation: Benders Sverige AB Box 20 . I varje stöd sitter förmonterade . Behovet av ett förtillverkat .

Campusblocket fungerar lika bra som kantsten eller trappblock. Hitta din närmsta återförsäljare. Vi har ett brett utbud av G-stöd och andra typer av kantstöd.

Betongkantstöd som klarar högre belastning.

Inledning Definition Val av granitkantstöd. Fasad råkantsten används dock i . Kantstöds synliga höj principer. Ihåliga, självlåsande stödmursblock, med not och spont, av betong för stödmurar, terrasser, planteringsbara stödmurar, bas för staket eller räcken, tomtgränser i . Cykelbana och cykelfält, enkelriktat. Jämför priser och läs recensioner på Marksten och Mursten. Trafikplatser, refuger, högtrafikerade korsningar och rondeller där kantstöden på övriga raksträckor är av betong.

Norrtälje kommuns standard är granitkantstöd av svensk granit. Sättning av betongkantstöd medges endast undantagsvis.

Förtillverkad betongkantstöd. Avsedd användning: Asbestavgivning. Eventuella reparationer kan senare utföras med prefabricerade standardelement. Förslagsställaren skriver en fråga som berör snöröjningsmetod. Anledningen är att vid snöröjning har betongkantstöd plogats bort utefter i . Om arbetena ej kan utföras under ordinarie beläggningssäsong debiteras ett . Uppgrävda, klistrade betongkantstöd och andra orena massor, ska transporteras till deponianläggning eller återvinnas av ledningsägaren.

I ytterområdet kan både kantstenar av granit och betongkantstöd användas. Granit- kantstöd har en högre motståndskraft mot på- körningsskador och har . Lokala avvikelser kan förekomma. Parkkantstöd ska ej användas.

Terrängtrappor ska utföras med . Gjuta trädgårdsplattor, gör dina egna gångplattor, köp dina gjutformar,uteplats med plattsättning. Gjut egen kantsten, marksten. Vändzon är utformad så att driftfordon som sopbil och .