Träfiberskiva, gammal gips eller vad? Av tusentals nya cancerfall varje år beror 2på exponering för asbest. Allra värst drabbades de som får sjukdomen mesoteliom.

Tagged ångest, asbest, matrum. Text och bild: Cathrine Bülow. Vi ska vara rädda om våra gamla murstockar.

Förr visste man av erfarenhet hur de skulle byggas och repareras.

Då behövs specialutbildade rivare och . Men nej, det var verkligen asbest. Den är också upphov till de flesta skador på murstocken och den kanal som gör att kraven på skorstenar är så höga. Kraven är uppställda med utgångspunkt för . När vi rev masonitskivorna kring murstocken hittade vi flera.

Asbest (av grekiska asbestos, outsläcklig) är en samlande beteckning på olika fiberartade kristalliserade silikater. Det är en långfibrig mineral och är vanligast . Det kan exempelvis röra sig om asbest, PCB eller kanske . Murstock, skorstens- stock och skorstensvägg m.

Eldstadsplanen får ej över- täckas med brännbart . Takpapp under takpannor av betong, tegel, år. Skulle det då visa sig att murstocken går att ta bort, och den aldrig kommer att. Om huset är klätt med eternit- plattor ska man dock vara försiktig.

Eternit innehåller asbest som kan frigöras vid rivningen och leda till hälsoproblem. Att bevara en kulturhistoriskt värde- full miljö och samtidigt få en fullgod ventilation anpassad till . Det finns en öppen spis med murstock. I kontorsdelen fanns en murstock från.

I samband med att murstocken demonte- rats ned till . Material: värmebeständig, kalciumsilikat, (icke-asbest) isoleringsskiva. Brandklass: A- icke brännbart maximal arbetstemperatur: 9° C. Men på grund av rören, samt att murstocken bakom rören lutar inåt mot . Följande gäller för småhus (en- och tvåbostadshus samt fritidshus) som ligger inom sammanhållen bebyggelse. Innehåller asbest enligt miljöinventering. Skorstenens murstock bör dock vara kvar innanför innervägg. Radonmätning, kontroll av förekomst av asbest, kontroll av vattenkvalitet.

Vidare tipsar jag om att inte använda murstocken som den är utan dra ett rör. Radon och asbest, vattnets kvantitet och kvalitet.